yetişmemiz

Baban burada yaşamıyor çünkü ben sadece tek bir çocuk yetiştirmek istedim ve seni seçtim.

Your dad isn't living here because I only wanted to raise one kid, and I chose you.

Çünkü baban bir parti için gitti ve ben iki çocuk yetiştirmek için kaldım.

Because your father left to have a party, and I stayed to raise two kids

Hoş insanlar, bir sürü aile. Çocuk yetiştirmek için kusursuz bir yer.

Nice people, lots of families perfect place to raise a child.

Las Vegas muhteşem bir şehir ama çocuk yetiştirmek için uygun değil.

Las Vegas is an amazing city, but it's no place to raise a family.

Burası, çocuk yetiştirmek için güzel bir yer olmalı.

This must be a nice place to raise a family.

Aman Tanrım, çok var fazla, yetişmek için ama Baze öldürecek Beni çok, geç kaldım, eğer

Oh, my God, we have so much to catch up on, but Baze will kill me if I'm late, so

Orası çocuk yetiştirmek için harika bir yer.

That's a great place to raise children.

Çiftçilik yapmak için hayvan yetiştirmek için, ve aile kurmak için güzel bir yer.

It's mostly good land for farming and raising cattle and raising a family.

Bay ve Toby gerçekten böyle mi yetiştirmek istiyorsun?

Is that really how you wanna raise Bay and Toby?

D.C. çocuk yetiştirmek için güzel bir yer.

D.C. is a nice place to raise a child.