yetkisini

Yoldaş Kaptan, Moskova nükleer silah kullanma yetkisini verdi

Comrade Captain, Moscow has confirmed nuclear weapons release authority.

Yoldaş kaptan, Moskova test füzesini ateşleme yetkisini verdi.

Comrade Captain, Moscow confirms test missile launch authority.

Jones az önce güvenlik yetkisini kullandı.

Jones just used her security clearance.

Kim sana matrix sunucusunu tekrar etkinleştirme yetkisini verdi?

Who gave you the authority to re-activate the matrix mainframe?

Lordluk yetkisini gösterir.

It indicates lord-hood.