yiyorduk

Kaba olmak istemiyorum ama Laura ve ben, aslında birlikte özel bir yemek yiyorduk.

Not to be rude but Laura and I were actually having a private meal together.

Dün akşam normal bir yemek yiyorduk; cuma günü balığı.

Last night, we were having a normal dinner: fish for Friday.

İçeri gel, biz de yemek yiyorduk.

Come in, we're having dinner.

Evet, yemek yiyorduk sadece.

Yeah, we're just having dinner.

Anne, baba tüm bu zaman boyunca şeker yiyorduk!

Mom, Dad, we've been eating candy this whole time!

Biz de şimdi yemek yiyorduk.

Yes, we're eating right now.

İş arkadaşım Emily Thorne ile yemek yiyorduk.

Just dinner with my colleague Emily Thorne.

Biz ceviz yiyorduk, neyse o beni sevdi, ben de onu sevdim.

We were eating walnuts. She loved me, and I loved her.

Evet, ama neredeyse dayağı yiyorduk.

Yeah, but we almost got beaten.

Tamam, pazar günü evde yemek yiyorduk.

Okay. Sunday dinner at the Gregson house.