yoktur

Hayır, yok ama sende ne var biliyor musun?

No, you don't. But you know what you do have?

Yok, hayır. Sadece senin için değil.

It's not just It's not for you.

Hayır, sorun yok, ben iyi biriyim.

No, no, no. It's good. I'm good.

Ne var ne yok?

Well what is it?

Çok üzgünüm ama şu an senin için yapabileceğim hiçbir şey yok.

Listen, I'm sorry, but there's nothing I can do for you right now.

Bir erkek için yapacak çok şey var. ama diğer şeyler için çok zamanım yok.

There's so much for a man to do that there's no time for, well, other things.

Bilmiyorum hala küçük bir şey için zamanımız yok mu?

I don't know, there's still time for a little something.

Ve Sizin için yapabileceğim pek bir şey yok, yani Pekala o zaman, efendim.

And there's really nothing I can do for you, so all right, then, sir.

Bu bir adam yoksa başka bir şey mi?

Is that a man in there or something?

Yani böyle mi olsun, yoksa bunun gibi bir şey mi?

So is that what it is, or is it something like that?