Turkish-English translations for yorum:

comment · interpretation · commentary · review · remark · reading · meaning · other translations

yorum comment

Bu çok ucuz bir soru. Ve elbette cevabı da yorum yok.

That is a cheap question, and the answer is, or course, no comment.

Şişko Tony, bir yorumun var mı?

Fat Tony, do you have any comment?

Kim yorum yapmak istiyor?

Who wants to comment?

Click to see more example sentences
yorum interpretation

Ama biri bir mektup okuduğunda, özellikle de samimi bir mektup. bu yoruma açıktır.

But when someone reads a letter, especially an intimate one, this is open to interpretation.

Daha iyimser bir, yorumu tercih ederim.

I prefer a more optimistic interpretation.

Söylediğim gibi, bu sadece bir yorum.

Well, like I said, that's one interpretation.

Click to see more example sentences
yorum commentary

Bu üzücü bir yorum Starks.

That's a sad commentary, Starks.

Filmde başka bir şey var mı, mesela yönetmenin yorumu veya devamı gibi?

Anything else on the film, like director's commentary, sequel, maybe?

İşte bu üzücü bir yorum.

Now that's a sad commentary.

Click to see more example sentences
yorum review

Bir tek kötü yorum, Violet.

It's one bad review, violet. One.

Ve bu sahte film yorumları çok acımasızca Çok komik!

And these fake movie reviews are so mean, it's hilarious!

Ben asla yorumları okumam.

I never read reviews.

Click to see more example sentences
yorum remark

Özellikle şu "mor maymun bulaşık makinesi" yorumu için.

Especially for that "purple monkey dishwasher" remark.

Bir partide Knicks ile ilgili aşağılayıcı bir yorum yaptı.

Made a disparaging remark about the Knicks at a party.

Polis ve kahve yorumları yaparak değil.

Not police action and coffee remarks.

Click to see more example sentences
yorum reading

Ama biri bir mektup okuduğunda, özellikle de samimi bir mektup. bu yoruma açıktır.

But when someone reads a letter, especially an intimate one, this is open to interpretation.

Lütfen bu sayfayı oku ve yorum yap.

Please read and comment on this page.

Yorumları boş ver ve oku.

Forget the comments and read.

Click to see more example sentences
yorum meaning

İlk olarak, yorum yok demek yorum yok demektir.

Ok, first of all, no comment means no comment.

Yorum yok evet demektir.

No comment means "yes.

Ve bu sahte film yorumları çok acımasızca Çok komik!

And these fake movie reviews are so mean, it's hilarious!