zehirlenmiş

Doktor Stone, sizin uzman ve profesyonel teşhisinizce Willie Santiago zehirlenmiş midir?

Dr. Stone, in your expert, professional opinion was Willie Santiago poisoned?

Sizin profesyonel tıbbi teşhisinizce, Willie Santiago zehirlenmiş midir?

In your professional medical opinion, was Willie Santiago poisoned?

Ve şimdi de su zehirlendi.

And now the water is poisoned.

Ve ben onu bu şekilde zehirledim.

And that's how I poisoned him.

Ben de suyu zehirledim ama o şarap içti.

So I poisoned the water and then he drank wine.

Anne, bir gün seni zehirleyeceğim.

Mom, some day I'll poison you.

On dakika sonra da zehirlendi mi?

Ten minutes later he is poisoned? Yes.

Ve belki de zehirlenmiş birisini.

And maybe someone who ate poison.

Burada zehirlenmiş iki adam var.:

We have two men poisoned here.

Seni ben zehirledim çünkü ben suçluyum.

I poisoned you 'cause I'm a criminal!