zorlandık

Bir kez daha uyum sağlamaya ya da ölmeye zorlandık.

We were forced once again to adapt or die.