zorluklardan

Kuzey Yorkshire'da bu mülklerden pek çok var, büyük ve küçük. Çoğu da zorluk içinde.

North Yorkshire has a lot of these estates, big and small, and many are in difficulty.

Zorluk tam olarak nedir, Ajan Booth?

What exactly is the challenge, Agent Booth?

Ne tür bir zorluk?

What kind of a spot?

Her zaman zor. Bu da bu zorluğu hatırlatan küçük bir şey.

It's hard all the time and this is just one more reminder.

Baş dönmesi, mide bulantısı, nefes zorluğu var mı?

Are you experiencing any dizziness, nausea, difficulty breathing?

Nefes, terleme, darlığı, odaklanmada zorluk irrasyonel ruh hali.

Sweating, shortness of breath, difficulty focusing, irrational mood swings.

Üzgünüm, Bay Almares ama bazı teknik zorluklar yaşıyoruz.

I'm sorry, Mr. Almares but we're experiencing some technical difficulties.

Teknik bir zorluk çıkardı, bu da Andy'nin takımının topu çizgili şeyden atmasını gerektiriyor.

It's a technical difficulty, so that means Andy's team throws the ball from the stripey thing.

Belki de tüm zorluklara rağmen Bobby ve Bitsy gerçek bir şey bulmuştu.

Perhaps, somehow, despite the odds Bobby and Bitsy had found something real.

Ne? Merak etme. Ricky zorluğu sever.

Not to worry, Ricky loves a challenge.