"genel"

Barmenlerin yanında, erkekler genellikle kadın ruh doktorlarına açılmayı severler.

Neben Barkeepern, erzählen Männer gerne alles weiblichen Seelenklempnern.

Bir nakliye gemisiydi, genelde dokunulmamıştı.

Ein Transportschiff, größtenteils intakt.

Genel bir uyarıcı riskli olabilir.

Ein Anregungsmittel wäre riskant.

Suçlular genelde çok ama çok aptal olurlar.

Kriminelle sind generell sehr, sehr dumm.

Genellikle daha kötüdür.

Normalerweise noch schlimmer.

Hayır, ama genelde.

Nein, aber generell

Eyaletin genel fonundan esirgenecek.

Einbehalten vom allgemeinen Verwaltungsfonds.

Sizin gibi yaralılar genelde böyle düşler görürler.

Kopfverletzte wie Sie haben oft derartige Träume.

Genelde, bunlar aromaterapi için kullanılır.

Normalerweise werden sie zur Aromatherapie benutzt.

Genel tabirle, sert bir şey.

Simpler ausgedrückt: etwas Hartes.