Öğretmeniniz

Çocuklar, öğretmeniniz bu öğleden sonra çok meşgul olacak.

Kinder, eure Lehrerin ist heute nachmittag sehr beschäftigt.

Ben John Kimble, sizin yeni ana okulu öğretmeniniz.

Ich bin John Kimble, der neue Lehrer der Babyklasse.

Bu Bayan Dodger, yeni tiyatro öğretmeniniz.

Das ist Miss Dodger die neue Theaterlehrerin.

Anayasa'yı anlamak. Sosyal Öğretmeniniz bu hafta Anayasa Dersine başlayacağınızdan sözetti.

Dein Sozialkundelehrer sagte mir, daß ihr diese Woche die Verfassung durchnehmt.

Öğretmeniniz Bay Gao, değil mi? Evet.

Euer Lehrer ist Herr Gao, richtig?