çörekleri

Ben biraz yiyecek getirebilirdim. Biraz şarap, belki de biraz Milano çöreği.

Ich könnte etwas Essen bringen, ein wenig Wein, etwas Panettone.

Bir çörek dükkânı işine başlamaya çalışıyoruz.

Wir versuchen ein Törtchen-Geschäft aufzubauen.

Biraz Milano çöreği olabilir.

Vielleicht ein wenig Panettone.

BABANIZIN RUH ÇÖREĞİ

DADD YS SEELEN-DONUT

Çörek ister misin?

Möchten Sie Gebäck?

İnsanlar çörekleri sever.

Leute lieben Törtchen.

Çörek banmak bir sanattır.

Eintunken ist eine Kunst.

Başarılıyım, bir çörek dükkânım var, ve bir de yeni ve güzel bir yatak resmi.

Ich habe Erfolg, ein Törtchen-Geschäft und ein Bild von einem schönen neuen Bett.

Sokağın aşağısında bir Pankek Evi var. Bir de Turta Evi. Çörek Evi de.

Die Straße runter ist ein Pfannkuchenhaus, und ein Kuchenladen und ein Donut Geschäft.

Sen bir çörek dükkanını, ben de yeni bir yatağı hak ediyorum.

Du verdienst einen Törtchen-Laden und ich verdiene ein neues Bett.