Turkish-German translations for çözüm:

Lösung · Lösungen · Auflösungen, Auflösung · Ausweg · other translations

çözüm Lösung

Ben burada herkes için bir çözüm arıyorum.

Ich suche nach einer Lösung für alle.

Elimizde bir çözüm var mı?

Haben wir schon eine Lösung?

Önce çözüm bulmak istedim.

Ich wollte erst eine Lösung.

Click to see more example sentences
çözüm Lösungen

Bazen radikal problemler, radikal çözümleri gerektirir. Riley!

Radikale Probleme erfordern manchmal radikale Lösungen.

Bazen karışık sorunların basit çözümleri olur, Spencer.

Manchmal haben komplizierte Probleme, einfache Lösungen, Spencer.

Bulabildiğiniz çözümlerin risk analizlerini verin.

Ich möchte Risikoanalysen für alle Lösungen.

Click to see more example sentences
çözüm Auflösungen, Auflösung

GeneCo'nun Dijital Korneaları sanat eseri bir çözüm tarzdan ödün vermeyen düşük yoğunluklu.

GeneCo's Digitale Netzhäute bieten state-of-the-art Auflösungen und geringe schwärzung, ohne Stil zu verlieren.

çözüm Ausweg

Evet, ama bir çözüm yolu bulacağız.

Ja, aber wir finden einen Ausweg.