Turkish-German translations for çıktı:

Ausdruck · Output · other translations

çıktı Ausdruck

Kim şifre olmadan çıktı alamıyor.

Kim kann ohne Code nichts ausdrucken.

çıktı Output

Sinirsel çıktılarını o istasyona yama.

Neurale Outputs zur Station durchschalten.