Turkish-German translations for çıktı:

Ausdruck · Output · other translations

çıktı Output

Sinirsel çıktılarını o istasyona yama.

Neurale Outputs zur Station durchschalten.