çıktılar

Bütün alerji testleri negatif çıktı.

Alle Allergietests waren negativ.

Yeni bir Kazak savaşçı ortaya çıktı.

Ein neuer Kasachenkrieger ist aufgetaucht.

Dışarıda, biraz hava almaya çıktı.

Draußen. Etwas frische Luft schnappen.

Bir tane daha ortaya çıktı.

Noch eine ist aufgetaucht.

Az önce çıktı.

Sie ging gerade.

Biyopsi sonucun negatif çıktı.

Deine Biopsieergebnisse waren negativ.

Kalp atışların kontrolden çıktı.

Ihr Herzschlag ist außer Kontrolle.

Hayır, gizli kimliğin ortaya çıktı.

Nein. Deine Tarnung ist aufgeflogen.

Bizim evde bir kitap çıktı.

Bei uns ist ein Buch aufgetaucht.

O tabanca nereden çıktı?

Woher kommt diese Pistole?