Turkish-German translations for çılgınlık:

Wahnsinn · Torheit · Manie · Irrsinn · Verrücktheiten, Verrücktheit · other translations

çılgınlık Wahnsinn

Bu çılgınlık durmak zorunda.

Dieser Wahnsinn muss aufhören.

Beni bu çılgınlığa sürüklediğin için

Für mich in diesen Wahnsinn hineinziehen.

Okyanus çılgınlığı işte.

Der ozeanische Wahnsinn.

Click to see more example sentences
çılgınlık Torheit

Yine mi insansı çılgınlığın alaycı gözlemciliği.

Immer noch der sarkastische Beobachter humanoider Torheit?

Bazen şarap ve çılgınlık da gerekir.

Manchmal braucht man Wein und Torheit.

çılgınlık Manie

Bu olaya "Lale Çılgınlığı" demişler.

Das nannten sie die "Tulpen-Manie".

Barnes, Amerikanın en çılgın modasının akıllı mucidi:

Er ist der smarte Erfinder von Amerikas verrücktester Manie.

çılgınlık Irrsinn

Bu bürokratik bir çılgınlık olur.

Das ist bürokratischer Irrsinn.

çılgınlık Verrücktheiten, Verrücktheit

Görünürdeki bu çılgınlığın arkasında bir metod var Bay Lambert.

Diese scheinende Verrücktheit hat eine Methode, Mr. Lambert.