çabucak

O zaman çabucak söyle ona. İyi.

Dann sagen Sie ihm schnell.

En azından Kifim çabucak öldü.

Zumindest starb Kiffy schnell.

Bu yüzden onu çabucak öldürdüm.

Deswegen habe ich sie schnell getötet.

Ya çabucak öleceksiniz ya da yavaş yavaş!

Sie sterben schnell oder Sie sterben langsam!

Kediciğin nasıl çabucak öldürdüğünü göreceksin dün komadaki adamın yanında yatıyordu.

Sie werden bemerken, wie schnell sich Miezekätzchen Kill-Kill an den Komatypen angekuschelt hat.

Eğer bir şeyler olursa Bayan Florrick, bu çabucak olur.

Wenn etwas passiert, Mrs. Florrick, dann sehr schnell.

Çabucak, o geri gelmeden önce.

Schnell, bevor er zurück ist.

Ve sonra sen çabucak bu gizemi avatar stiliyle halledersin.

Und dann kannst dieses kleine Rätsel, Kinderleicht, nach Avatarstyle lösen.

Ve çocuk Aragorn çabucak ve mutlu bir şekilde büyüdü.

Und das Kind Aragorn wuchs rasch und glücklich auf.

Peki, ama çabucak.

Ok, aber schnell.