çalışmalar

Bu çığır açan buluşlar, yıllar süren aralıksız çalışmalar olmasa başarılabilir mi?

Wurden diese großartigen Durchbrüche jemals erzielt ohne jahrelanges unermüdliches Studium?

Burada çalışmaya devam etmek istiyorum.

Ich möchte weiter hier arbeiten.

Siz bir çalışma müsadesi onaylayabilirsiniz.

Sie könnten eine Arbeitsbescheinigung bewilligen.

Çalışmaya devam etmek istiyorum.

Ich möchte weiter arbeiten.

Çok etkileyici bir çalışma, baylar.

Sehr beeindruckende Arbeit, Gentlemen.

Adamlarımız için çalışma alanına ihtiyacımız var.

Wir brauchen einen Arbeitsbereich für unsere Leute.

Yani iyi çalışmalar! Yani size keyifli çalışmalar diliyorum!

Gute Arbeitich mein' ich wünsche ihnen noch gute Arbeit.

Ama bu çalışma tek yumurta ikizleri hakkında.

Aber dies ist eine Studie für eineiige Zwillinge.

Denizaltının çalışma prensibi gibi.

Wie ein U-Rohr unterm Spülbecken.

Ian'ın çalışmaları nasıl gidiyor?

Wie geht Ians Training voran?