çalınmış

Söylentiye göre bir biyolojik silah bu konferans sırasında çalınmış.

Angeblich wurde während dieser Konferenz eine biologische Waffe gestohlen.

Kafası ezilmiş, cüzdanı çalınmış.

Kopf eingeschlagen, Brieftasche gestohlen.

Çalınmış bir fantezi.

Eine schale Fantasie.

Altı silah çalınmış.

Sechs gestohlene Pistolen.

Ruspanti'nin vasiyeti ve yasal belgeleri çalınmış.

Ruspantis gesamte Dokumente wurden gestohlen.

Çalınmış iki paha biçilmez tabloyla sıradan bir İngiliz albayının vasat bir tablosu.

Zwei unbezahlbare Gemälde und ein mittelmäßiges von einem englischen Colonel.

Aslında bu bir çalınmış maldır.

Eigentlich ist es gestohlener Besitz.

Bir mühendisin icadı bir şirket tarafından çalınmış.

Die Erfindung eines Ingenieurs wurde gestohlen, von einem Konzern.

Bir kostüm ve iki maske çalınmış.

Ein Kostüm und zwei Masken fehlen.

"Gitmiş" çalınmış demek mi yoksa

Meinst du mit verschwunden gestohlen oder