Turkish-German translations for çanak:

Schüssel · Kelchblatt · other translations

çanak Schüssel

Nedir? Koca bir çanak sulusepken.

Eine große schüssel GraupeI!

Radar çanağına benziyor ya da radar çanağının Cylon versiyonu.

Sieht aus wie eine Dradis-Schüssel bzw. wie die zylonische Version davon.

Flintlock düştü efendim ve çanak korunuyor gibi görünüyor, tamam.

Flintlock wurde abgeschossen und die Schüssel scheint geschützt zu sein. Over.

Click to see more example sentences
çanak Kelchblatt

Arka çanak yaprağındaki yukarı dönük uçIara dikkat edin.

Beachten Sie den aufrechten Apiculus auf dem hinteren Kelchblatt.