çarpıttım

Hükümet duyurularını çarpıttım ve söylenenleri tahrif ettim Tarımsal ve sanayi ürünlerine fiyat biçtim.

Ich habe offizielle Regierungsmeldungen gefälscht sowie Statistiken zur Agrar und Industrieproduktion.