çatlağı

Üç tane çatlak, evsiz, karakter var.

Wir haben drei abgefahrene Obdachlose.

O çatlağı bölmek istiyorum.

Ich möchte diesen Riss aufsprengen.

Şimdi, şu çatlak fikirden yola çıkıyorum.

Jetzt habe ich diesen nussigen Begriff.

Bu herifler kafadan çatlak.

Diese Typen sind durchgeknallt.

Bir çatlak daha!

Noch ein Irrer!

Ama her yerde çatlaklar var.

Aber überall sind Risse.

Çatlak ama sevimli.

Verrückt, aber süß.

Çatlak beyaz herif.

Verrückter weißer Arsch.

Burada ince bir çatlak var.

Da ist ein Haarrissfraktur.

İlk önce onun sarhoş veya çatlak olduğunu düşümdüm ya da ikisi de.

Zuerst dachte ich er wäre ein Säufer oder Verrückter, oder beides.