Turkish-German translations for çekiç:

Hammer · Hammerhai · other translations

çekiç Hammer

İnşaatçılar için çekiç.

Hämmer für Bauarbeiter.

İki tüylü, top başlı çekiç gibi kafamı patlatıyorsunuz.

Wie zwei Hämmer, die in meinem Kopf herumdröhnen.

İnşaat işçisi Henry Lee Bryce, çekiç ve maket bıçağı kullandı. Polis tarafından öldürüldü.

Der Bauarbeiter Henry Lee Bryce verwendete einen Hammer und ein Teppichmesser.

Click to see more example sentences
çekiç Hammerhai

Hadi bakalım, çekiç kafa.

Komm schon, Hammerhai. Schnauze.