Turkish-German translations for çekiç:

Hammer · Hammerhai · other translations

çekiç

Şu sağ yumruk otomatik çekiç gibi.

Diese Rechte ist wie ein Schmiedehammer!

Savaş Çekiçleri fırlatılıyor.

Warhammer werden gestartet.

Büyük Çocuk ve Korkunç Anne. Çekiç.

Das große Kind und die grässliche Mutter.

Sen orada sakızını çiğnerken ben çekiç elle uğraşıyorum.

Während du kaust, knacke ich die Hammerhände.

Ama babanızdan büyülü bir çekiç aldıysanız ne kadar zor olabilir ki?

Wenn du einen Zauberhammer von deinem Vater hast, ist das nicht so schwer.

Bu baş dönmesiyle çekiç bile çakamazsın.

Dir wurde schon vom Hammerschwingen schwindelig.

Gülle atma, mızrak, çekiç atma.

Kugelstoßen, Speer und Hammerwurf.