çekilirken

Hiç kredi kartı kullanmamış, bankadan para çekmemiş, hiçbir finansal aktivitesi yok.

Keine Kreditkarten Belege, keine keine Abhebungen.. keine finanziellen Aktivitäten überhaupt.

Ben de seni çekici buluyorum.

Ich finde dich auch sehr attraktiv.

Bu akşam ilgi çekici bir şeyler gördün mü?

Haben Sie etwas Interessantes heute Abend gesehen?

Hadi, yukarı çek onu.

Komm schon, zieh ihn hoch.

Tekrar ediyorum, tüm birimler geri çekilin.

Ich wiederhole Alle Einheiten abbrechen.

Seni çok çekici buluyorum.

Ich finde dich sehr attraktiv.

Bir müşterileri dikkat çekti, Credit Suisse Zurich bankası.

Ein Kunde ragt heraus, Kreditbank Schweiz, Zürich.

Senin flütünün melodisi acı çeken nöronlara şifa!

Deine Flötenmelodie ist ein Zauberklang für wehe Nervenzellen!

Çekimsel paraziti aşabilecek bir çekici ışın ayarlayabiliriz.

Ein modifizierter Traktorstrahl kommt vielleicht durch diese Störungen.

Onu yukarı çek!

Zieh ihn hoch!