çekilmiştir

Joanie, Chris Brown'u Seviyor", çok nahoş bir kitle önünde çekilmiştir.

Joanie liebt Chris Brown" wurde vor einem sehr beklommenen Studio-Publikum aufgezeichnet.

Melissa and Joey" stüdyoda, seyirciler karşısında çekilmiştir.

Melissa and Joey wurde vor einem Live-Publikum aufgenommen.

J.D.'nin komedi dizisi fantezisi, gerçek seyirciler karşısında çekilmiştir.

J.D. s Sitcom-Tagtraum wird vor einem Live-Publikum gedreht.

Bu film yarı-gizli bir kamera ile çekilmiştir.

Film wurde mit halbversteckter Kamera gedreht.