Turkish-German translations for çekin:

ziehen · nehmen · hochziehen · other translations

çekin ziehen

Lütfen beni yukarı çek.

Bitte ziehen Sie mich hoch.

Yukarı çekin bizi.

Zieht uns hoch.

Onun yeteneği beni çekiyor.

Ihr Talent zieht mich an.

Click to see more example sentences
çekin nehmen

Bir sandalye çekin o zaman.

Dann nehmen Sie sich einen Stuhl.

Çek o pis ellerini.

Nimm deine Pfoten weg.

Al, çek bir fırt.

Hier, nimm einen Zug.

Click to see more example sentences
çekin hochziehen

Bizi yukarı çekebilir misin?

Kannst du uns hochziehen?