Turkish-German translations for çekirdek:

Kerne, Kern · other translations

çekirdek Kerne, Kern

Ama çekirdeği büyük.

Aber große Kerne.

Bu hayvanlar çekirdeğin alt-sonik frekansına doğru yönlenecekler.

Die Tiere werden von der Ultraschallfrequenz des Kerns angezogen.

Zamansal çekirdek sabit.

Temporaler Kern stabil.

Click to see more example sentences