Turkish-German translations for çekme:

ziehen · aufnehmen · Rückzug · Aufnahme · Zug · schleppen · other translations

çekme Rückzug

Geri çekilin, açılın, açılın.

Rückzug. Rückzug, Rückzug, Rückzug!

Geri çekilmek için bir saatiniz var.

Sie haben eine Stunde für den Rückzug.

Bir casus için, geri çekilmekte utanılacak bir şey yoktur.

Für einen Spion gibt es keine Schande im Rückzug.

Bu Diego, geri çekil!

Da ist Diego. Rückzug.

Almanlar, geri çekilirken Floransa'yı yok ettiler.

Die Deutschen haben Florenz beim Rückzug zerstört.

Asakura'nın geri çekilmesi bana ihanettir.

Asakura verrät mich mit seinem Rückzug.

Bir milimetre bile geri çekilmek yok.

Es gibt keinen Rückzug, nicht einen Millimeter.

Evet, geri çekilmek için.

Ja, für den Rückzug.

Geri çekil Russo, birinci öncelik görevimiz.

Rückzug. Russo, die Mission hat Priorität.

Minas Tirith'e geri çekilin!

Rückzug nach Minas Tirith!