Turkish-German translations for çekmek:

ziehen · nehmen · Leiden · aufnehmen · Filmen · anziehen · zurückziehen · schießen · abheben · anlocken · feuern · absorbieren · locken · schleppen · aufgeben · drücken · ertragen · hissen · lenken · reizen · verziehen · other translations

çekmek ziehen

Lütfen beni yukarı çek.

Bitte ziehen Sie mich hoch.

Yukarı çekin bizi.

Zieht uns hoch.

Onun yeteneği beni çekiyor.

Ihr Talent zieht mich an.

Click to see more example sentences
çekmek nehmen

Bir sandalye çekin o zaman.

Dann nehmen Sie sich einen Stuhl.

Çek o pis ellerini.

Nimm deine Pfoten weg.

Al, çek bir fırt.

Hier, nimm einen Zug.

Click to see more example sentences
çekmek Leiden

Çünkü acı çektiğini görmek istiyorum.

Denn ich wollte Sie leiden sehen.

Acı çekmek para gibidir

Leiden ist wie Geld

Bu insanlar acı çekiyor, Evelyn.

Diese Menschen leiden, Evelyn.

Click to see more example sentences
çekmek aufnehmen

Aile fotoğrafı çektirmek istiyorum.

Ich möchte ein Familienportrait aufnehmen.

Bu şehir beni kendine çekti.

Diese Stadt hat mich aufgenommen.

Bu, Cuma günü çekildi. Bilyarsk'taki gizli kompleks.

Das wurde Freitag aufgenommen, der geheime Komplex bei Bilyarsk.

Click to see more example sentences
çekmek Filmen

Film çekmek bir süreçtir.

Filmen ist ein Prozess.

Johnny film çekiyor. Hadi!

Johnny dreht einen Film.

Peki filmi kim çekti?

Wer hat den Film gedreht?

Click to see more example sentences
çekmek anziehen

Bazı kadınlar tehlikeyi çok çekici bulurlar.

Manche Frauen finden Gefahr sehr anziehend.

Beni çekici mi buluyorsun?

Sie finden mich anziehend?

İnsanları mıktanıs gibi kendine çeken, tamponu sağlam bir prensesti.

Eine kallipygische Prinzessin, die Menschen wie ein Magnet anzog.

Click to see more example sentences
çekmek zurückziehen

Tekrarlıyorum, geri çekilin.

Ich wiederhole, zurückziehen!

Buna geri çekmek ve bırakmak diyorsun, PJ.

Das nennt man zurückziehen und loslassen, PJ.

Geri çekilen sadece bir şikayet var, o da Mary Ford.

Nur eine Beschwerde wurde zurückgezogen, eine Mary Ford.

Click to see more example sentences
çekmek schießen

Ve GPS'e göre, bu fotoğraf, bu binanın içinden çekilmiş.

Und laut GPS wurde dieses Foto innerhalb des Gebäudes geschossen.

Bu fotoğraf ne zaman çekilmiş?

Wann wurde das Foto geschossen?

Ne zaman çekildi bu?

Wann wurde das geschossen?

Click to see more example sentences
çekmek abheben

Bir miktar para çekmek istiyorum lütfen.

Ich würde gern etwas Geld abheben, bitte.

Biraz para çekmek istiyorum.

Ich wollte Geld abheben.

Bay Harry Potter para çekmek istiyor.

Mr. Harry Potter wünscht etwas abzuheben.

Click to see more example sentences
çekmek anlocken

Onları bir fener gibi buraya çekecektir.

Es wird sie anlocken wie ein Signalfeuer.

Gideon Matador'u ağına çekmek istiyor.

Gideon will den Ripper anlocken.

çekmek feuern

Bilgisayar, geminin çekici ışın yayımlayıcısını nişan al ve ateş et.

Computer, auf den Traktoremitter jenes Schiffes zielen und feuern.

Çünkü yalnızca Çek kadınlarının gözlerinde bu ateş vardır.

Denn nur Tschechinnen. . haben diese Feuer in den Augen.

çekmek absorbieren

İki komut, elektriği içine çek ve kopyala.

Zwei Befehle, Strom absorbieren und sich replizieren.

çekmek locken

Bizi buraya çekmek istedi.

Er wollte uns hierher locken.

çekmek schleppen

Voyager'a kadar çekici ışın ile çekebiliriz.

Wir schleppen's mit einem Traktorstrahl ab.

çekmek aufgeben

Eğer eğer beni, sorguya çekerse, Eğer beni sorgularsa, seni ele veririm.

Wenn er, mich ausfragt, wenn er mich ausfragt, werde ich dich aufgeben.

çekmek drücken

Ben iteceğim, sen de çek.

Ich werde drücken, du ziehst.

çekmek ertragen

Diş ağrını biraz daha çekebilir misin?

Kannst du dein Zahnweh noch ertragen?

çekmek hissen

Bayrağı çekin ve milli marşı söyleyin.

Flagge hissen und Hymne singen.

çekmek lenken

Shaw tüm polisleri üzerine çekmiş olmalı.

Shaw hat alle Cops auf sich gelenkt.

çekmek reizen

Belki de bu korku o çekimin bir parçasıdır.

Vielleicht ist der Schrecken der Teil der Reizes.

çekmek verziehen

Çek git, Patrice!

Verzieh dich, Patrice!