Turkish-German translations for çiçek:

Blumen, Blume · blühen · Pocken · Blüten · Pflanze · Blüte · Blumengarten · Blumenbeet · Orangenblüte · other translations

çiçek Blumen, Blume

Bu güzel çiçekleri, Fransız Lalerini kimin gönderdiğini biliyor musun?

Wisst ihr wer schöne Blumen versendet, französische Tulpen?

Çiçek arkasında bir çiçek.

Eine Blume hinter einer Blume.

Küçük çiçek, ha?

Kleine Blume, hä?

Click to see more example sentences
çiçek blühen

Ona sadece Portland'da yetişen bu Amber güllerini ve çiçekli morsalkımımı gösterdim.

Ich zeigte ihr diese Bernstein-Rosen, die nur in Portland blühen. Und meine blühenden Glyzinien.

Ve kış ortasında açan çiçekler.

Und Blumen, die im Winter blühen.

Kış ortasında açan çiçekler.

Blumen, die im Winter blühen.

Click to see more example sentences
çiçek Pocken

El Zuhari için silahlaştırılmış çiçek hastalığı geliştiriyorlar.

Sie entwickeln hier waffenfähige Pocken für Al-Zuhari.

Çiçek aşısı, İstenmeye çocuklar için ev.

Pocken-Impfung, ein Heim für unerwünschte Kinder.

Çiçek, tifo tetanos!

Pocken, Typhus Tetanus!

Click to see more example sentences
çiçek Blüten

Teşekkürler Penny Çiçeği.

Vielen Dank, Penny-Blüten.

Penny Çiçeği" adını verdim.

Ich nenne sie "Penny-Blüten".

Şu çiçekleri görüyor musun?

Siehst du diese kleinen Blüten?

Click to see more example sentences
çiçek Pflanze

Afyon çok kuvvetli bir çiçek.

Mohn ist eine sehr robuste Pflanze.

Sen de çiçek diyorsun işte!

Du sagst doch auch "Pflanze" dazu!

Çiçek için çok teşekkürler.

Vielen Dank für die Pflanze.

Click to see more example sentences
çiçek Blüte

Kiraz ağacının çiçeği ayla birleşiyor genç kız mırıldanırken.

Die Blüte des Kirschbaums erreicht den Mond. Das Mädchen murmelt.

Bu marshmallow-kökü çiçeği.

Also die Marshmallow-Wurzel-Blüte.

Clay ve Nick Melanie'nin bedenini çiçek açmış bir sumak ağacının altına defnettiler.

Clay und Nick betten Melanies Körper unter einem Götterbaum in voller Blüte zur Ruhe.

çiçek Blumengarten

Burası bir çiçek bahçesi olacak; bostan değil!

Das ist ein Blumengarten, kein Gemüsebeet.

çiçek Blumenbeet

Filleri de çiçek tarhlarından uzak tut.

Haltet die Elefanten vom Blumenbeet fern.

çiçek Orangenblüte

Portakal çiçeği, sanırım.

Orangenblüte, meine ich.