Turkish-German translations for çingene:

Zigeuner · other translations

çingene Zigeuner

Bir gün çingene gibi yaşayacağım.

Irgendwann werde ich ein Zigeuner.

Sen Fransa hakkında ne bilirsin ki savaş kaçağı Çingene herif?

Was weißt du von Frankreich, du kriegsscheuer Zigeuner-Bastard?

Sana bir Çingene fahişesi gibi mi görünüyorum?

Sehe ich etwa wie eine Zigeuner-Edelnutte aus?

Click to see more example sentences