Turkish-German translations for çoğu zaman:

meistens · other translations

çoğu zaman meistens

Çoğu zaman, çok sağlıklı bir şeydir.

Meistens ist sie eine gesunde Sache.

Çoğu zaman kokainle kafa buluyorlardı.

Meistens waren sie völlig zugekokst.

Hey, çoğu zaman çalışıyorduk.

Hey, wir haben meistens gelernt.

Click to see more example sentences