Turkish-German translations for çoğunlukla:

meistens · oft · größtenteils · other translations

çoğunlukla meistens

Çoğu zaman, çok sağlıklı bir şeydir.

Meistens ist sie eine gesunde Sache.

Çoğunlukla televizyon için.

Fürs Fernsehen. Meistens.

Hey, çoğu zaman çalışıyorduk.

Hey, wir haben meistens gelernt.

Click to see more example sentences
çoğunlukla oft

Çoğunlukla patalojik bir yalancı.

Oft ein pathologischer Lügner.

Çoğu zaman arkasında ışık yakarlar.

Oft sind dahinter Lampen installiert.

Çoğu zaman kendimi bir taklit gibi hissediyorum.

Ich fühle mich oft wie ein Hochstapler, verstehst du?

Click to see more example sentences
çoğunlukla größtenteils

Ama onlar çoğunlukla sahteydi.

Aber sie sind größtenteils Mumpitz.

Çoğunlukla yarasız, Anne sayesinde.

Größtenteils unversehrt, dank Anne.

Çoğunlukla aynı ama şifre kırıcılar hiçbir şey bulamadı

Größtenteils das gleiche, aber die Code-Knacker haben nichts gefunden

Click to see more example sentences