çocukla

Bu çocukların bir yuvaya ihtiyacı var.

Diese Kinder brauchen ein Zuhause.

Tanrı sizi kutsasın çocuklar.

Gott schütze euch, Jungs.

Neden bir çocuk evlat edinmek istiyorsunuz?

Wieso wollen Sie einen Jungen adoptieren?

Bu çocuk da kim?

Wer ist dieses Kind?

Bu zavallı çocuğa ihtiyacım var.

Ich brauche diesen armen Jungen!

Çocuklar bizim tek umudumuz.

Kinder sind unsere einzige Hoffnung.

Bir sır duymak ister misiniz çocuklar?

Wollt ihr ein geheimnis Hören kinder?

Anakatli, babakatli çocuk katli, intihar.

Muttermord, Vatermord, Kindsmord, Selbstmord.

Bir çocuk gibi.

Wie ein Kind.

Bizim için bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi.

Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben.