çocukla

Oh, merhaba çocuklar.

Oh, hallo, Jungs.

Oh tanrım! bu çocuk.

Oh Gott, dieser Typ!

Hey, çocuklar, içeri girmeniz gerekiyor.

Hey, Leute, ihr müsst wieder reingehen.

Hiç çocuğunuz var mı, doktor?

Haben Sie Kinder, Doktor?

Bir fırıncı karısı, bir çocuk, aile, yuva.

Eine Bäckersfrau, ein Kind, eine Familie, ein Zuhause.

David artık çocuk değil.

David ist kein Kind mehr.

Çocuklar, siz yeni bir ev almışsınız.

Oh. Ihr habt eine neue Wohnung.

Ve sanırım bu hayaliniz çocukları da içeriyordur?

Ich nehme an, Ihre Wunschvorstellung beinhaltet auch Kinder?

Ben artık küçük bir çocuk değilim.

Ich bin kein kleines Kind mehr.

Profesyonel kaliteniz, atlara olan sevginiz, çocuksu hassasiyetiniz

Ihre Kochkünste, lhre Pferdeliebe, lhre jugendliche Empfindsamkeit