Turkish-German translations for çocuksuz:

kinderlos · other translations

çocuksuz kinderlos

Sevgili çocuksuz yeğenlerim Patty ve Selma'ya büyükbabamın saatini ve şu sözleri bırakıyorum

Meinen lieben, kinderlosen Nichten Patty and Selma vermache ich meine Standuhr, sowie diese Worte:

Ve hayatı çocuksuz bomboş. Nasıl öğrendin?

Und ihr Leben ist kinderlos sinnlos.

Dikkat ebeveynler, çocuklar ve çocuksuz aileler!

Achtung, Eltern, Kinder und kinderlose Spinner!