Turkish-German translations for çoktan:

schon · längst · other translations

çoktan schon

Bence ikimiz de çok daha kötülerini yaşadık.

Ich denke wir haben beide schon schlimmeres erlebt.

Burası çok ürkütücü bir yer.

Der Ort ist schon gruselig.

Tıpkı söylediğin gibi, baba, çok şey yaşadık.

Wie du schon sagtest, Dad, wir haben einiges durchgemacht.

Click to see more example sentences
çoktan längst

Biz oraya gidene kadar, o çoktan gitmiş olur.

Wenn wir dahinfahren, wird sie längst weg sein.

Yoksa o hayalet çoktan yok olur ben de Kuzey Carolina'da olurdum!

Ohne sie wäre dieser Geist verschwunden und ich wäre längst in North Carolina.

Ama Jemma çoktan gitti.

Aber Gemma ist längst weg.

Click to see more example sentences