Turkish-German translations for çubuk:

Stock · Stäbchen · streifen · Balken · Bar · Strohhalm · other translations

çubuk Stock

Keskin bir çubuk.

Einen spitzen Stock!

Bir çubuk depremlere neden olabilir mi?

Ein Stock, der Erdbeben auslöst? Wirklich?

Genelde etrafta bir çubuk olur. Onunla desteklersin.

Normalerweise liegt hier ein Stock, den man dazwischenklemmen kann.

Click to see more example sentences
çubuk Stäbchen

Biz çubuk kullanırız.

Wir nehmen Stäbchen.

Gerçekten o çubukları kullandın mı?

Hast du wirklich die Stäbchen benützt?

Bana bir çubuk ver.

Geb mir ein Stäbchen.

çubuk streifen

Neden iki çubuk altın baskılı Latinyuma değdiğini bana göster.

Zeig mir, warum du zwei Streifen goldgepresstes Latinum wert bist.

Pekala, açılış potu beş çubuk latinyum.

Das Anfangsrisiko ist fünf Streifen Latinum.

çubuk Balken

Ve barfiks çubuğu Tiffany.

Und der Balken ist Tiffany.

çubuk Bar

Üstteki adres çubuğuyla bir adamın penisine benzeyen resmin arasında.

Zwischen der Adresse einer Oben-ohne-Bar und einer Penis-Abbildung.

çubuk Strohhalm

Dan, ağrıyı kesmek için bana çubukla cin içirdi.

Dan flößte mir mit Strohhalm Gin ein wegen der Schmerzen.