Turkish-German translations for öğrenme:

lernen · erlernen · other translations

öğrenme lernen

Bugün hepimiz biraz daha hassas olmayı öğrendik.

Wir haben heute alle etwas mehr Einfühlungsvermögen gelernt.

Ama bir şeyler öğrendik.

Aber wir haben eines gelernt.

Burada bir şeyler öğrendin mi?

Hast du hier etwas gelernt?

Click to see more example sentences
öğrenme erlernen

Akademide Korrd'un askeri stratejilerini öğrenmek mecburiydi.

Korrd erlernte Militärstrategien an der Akademie.

Küçük pisliğin biraz saygı öğrenmesi gerek.

Der kleine Scheisser muss Respekt erlernen.

Çünkü her ikimiz de savaşmayı öğreniyoruz.

Weil wir beide das Kriegshandwerk erlernen.

Click to see more example sentences