öğretiyorsun

Neden sen İspanyolca öğretiyorsun?

Wieso unterrichten Sie Spanisch?

Senyor Chang, neden sen İspanyolca öğretiyorsun?

Senor Chang, wieso unterrichten Sie Spanisch?

Sen bana içeriği öğretiyorsun.

Sie lehren mich den Inhalt.

Çünkü bana İngilizce öğretiyorsun.

Weil du mir Englisch beibringst.

Bana sürekli yeni kelimeler öğretiyorsun.

Du bringst mir immer neue Wörter.

Yani sen müzik öğretiyorsun.

Sie unterrichten also Musik. Ja.