Turkish-German translations for ödeme:

bezahlen · Zahlungen, Zahlung · Bezahlung · Auszahlungen, Auszahlung · Einzahlungen, Einzahlung · Zahlungsmittel · Rückzahlung · other translations

ödeme bezahlen

Senin için ödeme yaptım!

Ich hab bezahlt für dich!

Tabii ki, size bir ödeme yapacağız.

Natürlich wollen wir Sie bezahlen.

Lütfen, ödeme yapmak zorundasınız.

Bitte, lhr müsst uns bezahlen.

Click to see more example sentences
ödeme Zahlungen, Zahlung

ÖDEME YAPILMASI İÇİN GÖRSEL DOĞRULAMA GEREKLİ.

Visuelle Bestätigung ist für die Zahlung erforderlich.

Ekonomik durgunluk ödemeler için kötü, haciz için iyi.

Durch die Flaute stocken die Zahlungen, gut für die Rückverkäufe.

Bu faturalar Bay Drescher'in size yaptığı ödemeleri yansıtıyor.

Diese Rechnungen zeigen Zahlungen, von Mr. Drescher an Sie.

Click to see more example sentences
ödeme Bezahlung

Bill ödeme için burada olsaydı, güzel olurdu.

Wär nett, wenn Bill bei der Bezahlung hier wäre.

Bütün bunların bir kanıtı mevcut: Doyle'un yaptığı ödemelerin hesap listesi.

Hier sind Beweise von all demein Hauptbuch von Doyles Bezahlungen.

Ne kadar büyük ödeme?

Wie groß ist die Bezahlung?

Click to see more example sentences
ödeme Auszahlungen, Auszahlung

Tüm ödemeleri durdurun.

Alle Auszahlungen stoppen!

Basit bir hayat sigortası poliçesi için görülmedik miktarda bir ödeme.

Für eine einfache Lebensversicherung ist die Auszahlung ungewöhnlich hoch.

Ve Ve biz ödemeyi otopside alıyoruz, değil mi?

Und, und wir bekommen die Auszahlung nach dem Tod, richtig?

ödeme Einzahlungen, Einzahlung

Ödemeler kâr gütmeyen kurumlar, yardım kuruluşları ve çevresel örgütlerden geliyormuş.

Einzahlungen wurden von gemeinnützigen Gesellschaften, Hilfsorganisationen und Umweltorganisationen gemacht.

ödeme Zahlungsmittel

Quinn, ödeme olarak gravitonyumu bekliyor.

Quinn erwartet das Gravitonium als Zahlungsmittel.

ödeme Rückzahlung

Geri ödeme için arayacağını düşünmüştüm ama

Dachte, er käme für eine Rückzahlung wieder, aber