Turkish-German translations for öksürük:

Husten · other translations

öksürük Husten

Ataksi, anemi, hafif öksürük.

Ataxie, Anämie, leichter Husten.

Adam öksürük için gitmiş, kalp yetmezliğinden ölmüş.

Der Mann hatte Husten und starb an Herzversagen.

Öksürük ve yüksek ateş.

Husten und hohes Fieber.

Click to see more example sentences