Turkish-German translations for öldürmek:

töten · umbringen · ermorden · erschießen · umlegen · morden · fällen · schießen · KILLEN · totschlagen · erschlagen · besiegen · abschlachten · berichtigen · erlegen · erschöpfen · verbessern · other translations

öldürmek töten

Neden birisi bir sayi manyagini öldürmek ister ki?

Warum sollte jemand einen Zahlen-Nerd töten wollen?

Onu bilerek mi öldürdün? Hayır.

Haben Sie ihn absichtlich getötet?

Bağırıyordu " Öldürün beni!".

Sie schrie: "Tötet mich doch.

Click to see more example sentences
öldürmek umbringen

Neden bir suikastçı sıradan bir restoran sahibini öldürmek istesin?

Warum sollte ein Auftragsmörder einen einfachen Restaurantbesitzer umbringen?

Onu bu evde mi öldürdün?

Haben Sie ihn hier umgebracht?

Kardeşim beni gerçekten öldürecek misin?

Schwester Willst du mich wirklich umbringen?

Click to see more example sentences
öldürmek ermorden

Öldürülen o adamlar için adalet istiyorum.

Ich möchte Gerechtigkeit für diese ermordeten Männer.

Bir telekız öldürülmüş sonuçta.

Ein Callgirl wird ermordet.

Ritchie beyaz bir kadın, güvenli bir sitede, kendi evinde öldürüldü.

Tja, Ritchie eine Weiße wurde in einer abgeschirmten Villengegend ermordet.

Click to see more example sentences
öldürmek erschießen

Siviller askerlere tükürüyor, askerler sivilleri öldürüyor.

Zivilisten bespucken Soldaten, Soldaten erschießen Zivilisten.

Ike Clanton iki yıl sonra bir soygun girişiminde vuruldu ve öldü.

Ike Clanton wurde zwei Jahre später bei einem Überfall erschossen.

Jimmy Olson vurularak öldürülmüş.

Jimmy Olson wurde erschossen.

Click to see more example sentences
öldürmek umlegen

Ben olsam hemen öldürürdüm.

Ich würde ihn sofort umlegen.

O zaman onu öldürmek zorundasın.

Dann musst du ihn umlegen.

Kendi babanı öldürmek zorunda kaldın?

Du musstest deinen eigenen Vater umlegen?

Click to see more example sentences
öldürmek morden

Seni, onu öldürmekten tutukluyorum.

Ich verhafte Sie wegen Mordes.

Vic için Lem'in öldürülmesini ayarlayan o.

Sie organisierte Lems Mord für Vic.

Ve benim tembel, yalanci, aldatan, vurdum duymaz kocam beni öldürmekten hapse girecek.

Und mein fauler, verlogener, mich betrügender, vergesslicher Ehemann kommt ins Gefängnis wegen Mordes.

Click to see more example sentences
öldürmek fällen

Yani elinde iki adet grip, bir bademcik iltihabı ve öldürücü hastalığımız bir saç biti var.

Ich meine Sie haben zwei Grippen, eine Mandelentzündung und einen schlimmen Fall von Kopfläusen.

Bu tuzak Hood'u öldürecek.

Diese Falle tötet Hood.

Dün üç adam sana yardım edersem beni öldürmekle tehdit etti.

Gestern haben mir drei Männer gedroht, mich umzubringen, falls ich dir helfe.

Click to see more example sentences
öldürmek schießen

Çocuklar, eğer ateş ederse öldürün şerefsizi.

Jungs, wenn er schießt, tötet, den Ficker.

Öldürmek için ateş ederim.

Ich werde schießen und töten.

Lastiklere ateş edin ve onu öldürün.

Schießt auf die Reifen! Und tötet ihn!

Click to see more example sentences
öldürmek KILLEN

Kaçırılman, öldürülmen, dirilmen

Gekidnappt. Gekillt. Ungekillt.

Bu nezle beni öldürüyor.

Diese Kälte killt mich

Herif para için insanları öldürüyor.

Der Typ killt Menschen für Geld.

Click to see more example sentences
öldürmek totschlagen

Adam neredeyse öldüresiye dövülmüş.

Der Typ wurde halb totgeschlagen.

Kardeşin Pan Bao bir turnuvada dövülerek öldürüldü.

Dein Bruder Pan Bao wurde in einem Turnier totgeschlagen.

Ve beni kim bulursa, o beni öldürecek".

Und dass mich totschlage, wer mich findet.

Click to see more example sentences
öldürmek erschlagen

Büyük sanayici Preysing Baron von Geigern'i öldürdü.

Der Fabrikant Preysing hat den Baron von Geigern erschlagen.

Tybalt öldürmek istiyordu seni, sen onu öldürdün.

Dich wollte Tybalt töten, doch du erschlugst ihn.

Küvet, intihar, ağır cisimle öldürme.

Badewanne, Springer, Erschlagener

Click to see more example sentences
öldürmek besiegen

Suishin ve Fuugo'yu öldürdü.

Shui-Chen und Feng-Wu besiegt

Theokoles'i öldürdükten sonra sizinkine kaç çentik atıldı?

Wie viele machtest du, nachdem du Theokoles besiegtest?

Stannis Karasu'da yenilmiş. Robb Stark İkizler'de öldürülmüş.

Stannis wurde am Schwarzwasser besiegt, Robb Stark getötet.

öldürmek abschlachten

BATAKLIKTAKİ CİNAYETLER ÖLDÜRÜLEN KIZLAR

TOT IN Marschland MÄDCHEN ABGESCHLACHTET

öldürmek berichtigen

Dişleri öldükten sonra düzeltilmiş?

Ihre Zähne wurden postmortal berichtigt?

öldürmek erlegen

Bir şey öldürene kadar bekle.

Warte, bis wir was erlegt haben.

öldürmek erschöpfen

Yorgunluktan ölmüş, ama uyanık.

Zu Tode erschöpft, aber hellwach.

öldürmek verbessern

Sizi öldürmek her şeyi iyileştirir.

Euch zu töten würde alles verbessern.