öncesine

Bu adam hastane hademesi gibi giyinmiş ama onu daha önce hiç görmemiştim.

Dieser Kerl ist wie ein Pfleger angezogen, aber ich habe ihn zuvor noch nie gesehen.

Bunu daha önce hiç söylememiştim ama bir şeyler daha öğrenmek istiyorum.

Ich habe noch nie zuvor gesagt, aber ich würde gerne mehr darüber erfahren.

Daha önce hiç ısıl biçimleme presi kullanmamıştım.

Ich habe noch nie eine hydraulische Thermoformpresse bedient.

Ona yardım etmek istiyoruz, ama bunu için önce onu bulmalıyız.

Wir wollen ihm helfen, aber zuerst müssen wir ihn finden.

Ama önce bir şey göstermek istiyorum.

Aber zuerst möchte ich Ihnen etwas zeigen.

Ama daha önce hiç aort diseksiyonuyla haşır neşir olmamıştım.

Aber ich habe noch nie eine Aortendissektion durchgeführt.

Sanırım az önce küçük bir kalp krizi geçirdim.

Ich denke, ich hatte gerade einen kleinen Herzinfarkt.

Hayır, sana daha önce dediğim gibi.. Senin için başka planlarım var.

Wie ich schon gesagt habe, ich habe andere Pläne für dich.

Biliyorum, bu yüzden az önce en iyi arkadaşıma yalan söyledim.

Ich weiß, darum habe ich gerade meinen besten Freund angelogen.

Başlamadan önce, her zaman bir kaç hazırlayıcı soru sormayı severiz.

Bevor wir anfangen stellen wir immer ein paar einleitende Fragen.