Turkish-German translations for önlemek:

verhindern · vorbeugen · other translations

önlemek verhindern

Birisi Ayak Takımı soygununu önledi ve ardında delil bırakmadı.

Jemand verhinderte einen Foot-Überfall und hinterließ keine Spuren.

Onu öldürmek mi ya da sadece kaçmasini önlemek mi istiyor?

Will er ihn töten oder nur die Flucht verhindern?

Terörist saldırıları ve benzerlerini önlemek

Terrorangriffe verhindern und dergleichen

Click to see more example sentences
önlemek vorbeugen

Antibiyotik, enfeksiyonu önlemek için.

Antibiotikum, um Infektionen vorzubeugen.