Turkish-German translations for öte yandan:

andererseits · other translations

öte yandan andererseits

Öte yandan Yunanlılar güzel kokular ve baharatlarla ölülerini yağlıyorlarmış.

Die Griechen andererseits, sie salbten ihre Toten mit Düften und Gewürzen.

Öte yandan, siz de bir video aldınız.

Und Sie, andererseits, bekommen ein Video.

Öte yandan, Tal Shiar hiç kimseye güvenmez.

Der Tal Shiar andererseits vertraut niemandem.

Click to see more example sentences