Turkish-German translations for övgü:

Lobe, Lob · Kompliment · other translations

övgü Lobe, Lob

Bu gerçekten büyük bir övgü.

Das ist wirklich ein großes Lob.

Demek oluyor ki sürekli övgüye ve pozitif yorumlara ihtiyacın var.

Es bedeutet, du brauchst ständig Lob und positive Rückmeldung.

Parker övgüleri hak etmişti.

Parker hatte das Lob verdient.

Click to see more example sentences
övgü Kompliment

Bu yüzden övgüleri sevmem.

Darum hasse ich Komplimente.

Bu neredeyse bir övgü sayılır.

Das ist beinahe ein Kompliment.

Şimdi de bana övgüler düzüyorsun, öyle mi?

Jetzt machst du mir Komplimente, hä?