Turkish-German translations for öyleyse:

dann · denn · other translations

öyleyse dann

Öyleyse neden bana yalan söyledin?

Warum haben Sie mich dann angelogen?

Öyleyse, yarın sabah.

Dann morgen früh.

Öyleyse ben o tuzağa düştüm.

Dann wäre ich hineingefallen.

Click to see more example sentences
öyleyse denn

Öyle mi? O kim?

Wer ist sie denn?

Çünkü bir daha olmayacak, öyle değil mi?

Denn es passiert nie wieder, oder?

Zaten ben de öyle bir adamım ya.

Denn so ein Mann bin ich auch.

Click to see more example sentences