Turkish-German translations for özgü:

eigen · spezifisch · other translations

özgü eigen

Elbette, bütün grupların kendine özgü selamları vardır.

Natürlich, alle möglichen Gruppierungen haben ihren eigenen Gruá.

özgü spezifisch

Eğer ilacın neden olduğu bir psikoz ise, Çok kendine özgü bir tane.

Wenn das eine drogenindizierte Psychose ist, ist es eine sehr spezifische.